PRAKTIJK

MISSIE

Toen ik als advocaat begon werd ik al snel gegrepen door het familierecht en scheidingsrecht. Wat mij het meeste boeit zijn menselijke relaties. Wat verbindt hen en wat maakt het dat zij van elkaar verwijderen? Wat voor relatie hadden de partners, waar is het gaan schuren en schuiven? Hoe gaan zij uit elkaar en wat doet dat met hen?

Ik heb ervaren dat procederen bij de rechter de relatie verhardt en op scherp zet. In de rechtspraak worden standpunten ingenomen, is het juridisch kader beperkt en is er geen oog voor de belangen of achterliggende pijnpunten en zorgen. Ik merkte dat het voor beide partners een proces is van rouw, verwerking, loslaten.

De belangen zijn doorgaans gemeenschappelijk. Om daar te komen is het van belang om de partners met elkaar in gesprek te laten gaan, elkaar daadwerkelijk te zien en oprecht te luisteren naar de ander.

Voor het herstel van vertrouwen zijn erkenning van aangedane kwetsuren en vergeving essentieel en daar help ik bij. Op deze manier komt er meer ruimte voor een regeling en voor de toekomstige relatie als ex-partners en eventueel als ouders. Als scheidingsspecialist help ik mensen om hun relatie emotioneel en met een houdbare juridische en financiële regeling af te sluiten.

In de loop van tijd ben ik mijn werk steeds meer vanuit mijn hart en intuïtie gaan doen. Dit door in verbinding te staan met mezelf en de mensen. De kennis, kunde en ervaring zijn er ruimschoots en die weet ik te combineren met een holistische benadering. Voordeel is dat ik zelf gescheiden ben en als ervaringsdeskundige nog beter weet en voel wat mensen doormaken als zij uit elkaar gaan.

‘Belangrijke waarden voor mij zijn: verbinding, vrijheid, intuïtie, compassie, plezier.’

WERKWIJZE

Naast de juridische en financiële kant van een scheiding, besteed ik ook aandacht aan het menselijke aspect en de onderliggende emoties. Ik kijk naar de persoon in het geheel. Het verhaal van de partner(s) is belangrijk, waar komen zij vandaan, wat zijn hun kernwaarden, hun ingesleten gedrags- en communicatiepatronen. Bij de bespreking van de scheidingsmelding komen deze aspecten aan de orde. Kortom: wat gaat er in hen om? Welke dans dansen zij?

Een relatiebreuk brengt verlies en rouw met zich mee. Bewustwording en communicatie zijn de toverwoorden om hier doorheen te komen. Zo is het onderscheid tussen de (ex-)partnerrelatie en de ouderrelatie van belang. Spreken partners als ouders, dan verzachten zij doorgaans.

Ik help ze om daarvan bewust te worden en hen inzicht te geven in hun gedrag, emoties en relaties. Zo integreer ik niet-juridische aspecten in de uiteindelijke oplossing. Een oplossing die bij de scheidende partners past en daarnaast langer standhoudt.

Ook bewaak ik mijn eigen welzijn in mijn werk. Zo doe ik aan yoga, mediteer ik, sport en dans ik en maak ik mijn hoofd vrij door een korte innerlijke stilte in te lassen, voordat ik een bespreking inga of een uitwerking maak. Dat maakt dat ik meer rust en ruimte heb voor creativiteit en plezier. Dat komt de partners, het proces en de regeling ten goede. Daar is niets zweverigs aan.

VOOR WIE

Tot mijn cliënten behoren particulieren (die al dan niet in loondienst zijn) en ondernemers (voor wie het voortbestaan van de onderneming een belangrijke rol speelt).

Voor een ondernemer is een echtscheiding vaak extra gecompliceerd. Naast de emotionele impact heeft de scheiding dan veelal financieel en zakelijk verstrekkende gevolgen voor de onderneming. Zo kan het zijn dat de andere echtgenoot recht heeft op de helft van de waarde van de onderneming. Is dan de continuïteit van de onderneming nog gewaarborgd? En hoe wordt die waarde vastgesteld? Wat als de andere echtgenoot in de onderneming werkzaam is of op de loonlijst staat. Het kan ook zijn dat in de onderneming opgebouwd pensioen verdeeld moet worden. Hoe dienen de eventuele huwelijkse voorwaarden te worden uitgelegd? Is het met het oog op de afwikkeling van de scheiding nodig de huwelijkse voorwaarden te wijzigen?

Ook voor andere bij de onderneming betrokken partijen zoals aandeelhouders, andere vennoten en personeel heeft een echtscheiding gevolgen. En als er kinderen  zijn, dan spelen hun belangen uiteraard ook een heel belangrijke rol naast de ouderrelatie waarvan het van belang is dat deze wordt voortgezet.

Ik verdiep mij graag in kwesties van alimentatie, huwelijksvermogensrecht en internationale echtscheidingen. In de tijd dat ik financieel planner was heb ik veel extra kennis opgedaan die goed van pas komt in mijn scheidingspraktijk.

Waar nodig werk ik samen met andere partners uit mijn netwerk, bijvoorbeeld als een onderneming gewaardeerd dient te worden. Voor complex pensioen/ fiscaal advies of als een gedragsdeskundige of psycholoog gewenst is. Dan schuiven zij aan tafel aan of ik verwijs naar hen door.

KOSTEN

Ik nodig je uit voor een eerste kennismakingsgesprek, dat is kosteloos en vrijblijvend. Wij maken kennis met elkaar en kijken of het klikt, het gaat om vertrouwen.

Ik vertel over mijn werkwijze, ga in op wat wij over en weer van elkaar mogen verwachten, de mogelijke te volgen route, al dan niet mediation en de ‘spelregels’ daarvan en de kosten.

Als je een rechtsbijstandsverzekering hebt kan het zijn dat de verzekeraar de kosten van mediation, een advies of een juridische procedure in het familierecht vergoedt. Vraag dit na bij jouw rechtsbijstandsverzekeraar.

Ik doe geen zaken op basis van gefinancierde rechtsbijstand, ook wel “toevoeging” genoemd.

OVER MIJ

In Rotterdam, de stad waarin ik ben geboren en getogen, heb ik rechten gestudeerd. Hierna ben ik de advocatuur ingerold.

Van 1991 tot 2007 was ik als advocaat en scheidingsmediator werkzaam bij Borsboom & Hamm in Barendrecht. In die tijd heb ik de specialisatieopleiding personen- en familierecht en de opleiding tot scheidingsbemiddelaar van de vFAS gedaan.

Hierna heb ik van 2007 tot medio 2011 bij De Scheidingsplanner Barendrecht stellen begeleid bij hun scheiding, dit deed ik als jurist/mediator maar ook als financieel planner. Vanuit de centrale helpdesk vervulde ik een juridisch ondersteunende rol voor de hierbij aangesloten franchisenemers in Nederland en gaf ik trainingen aan hen.

Na het avontuur bij De Scheidingsplanner ging ik in 2011 aan de slag als advocaat bij De Scheidingsadvocaten Barendrecht. Vervolgens heb ik in 2012 de overstap gemaakt naar zelfstandig advocaat en mediator bij VJK advocaten & mediators in Dordrecht.

En nu, sinds eind 2021, ben ik terug in Barendrecht en zet ik mijn praktijk daar voort. Met mijn geheel eigen invulling en kleur. Naast mediator en advocaat ben ik coach en ook een SCHIP behandelaar en ik begeleid intervisiegroepen. De afgelopen dertig jaar heb ik vele cursussen en opleidingen gedaan op het gebied van mediation- en coachingsvaardigheden en heb ik mijn juridische, financiële en fiscale kennis bijgehouden en bijgespijkerd.

RECENSIES

“Wilma Kouters biedt een goed luisterend oor en deskundig advies. Prettig om samen met haar tot een passende oplossing te komen in een echtscheiding.”

Willy

“Wilma Kouters houd je vrij snel een spiegel voor hoe je ervoor staat en wat je kan verwachten. Deze advocaat houdt niet van lange en dure, wollige procedures. Hoewel ik de kinderen niet meer zie, bleven ze wel in beeld tijdens de procedure. Hoewel dat bij mij niet goed lukte, geeft ook Wilma Kouters er de voorkeur aan de scheiding snel en via mediation te regelen.”

Pieter

“Een scheiding kan zelfs na 10 jaar nog heftige emoties oproepen. Wilma Kouters was voor mij de rots in de branding met  haar vakmanschap en een noodzakelijk kompas met haar reële kijk op de situatie. Zij heeft mijn zaak professioneel verdedigd met een rechtvaardige afloop.”

Bert

“Ik heb Wilma Kouters benaderd voor professionele hulp inzake een wijziging alimentatie. Haar expertise in combinatie met een transparante en duidelijke manier van communiceren naar alle betrokkenen heeft er uiteindelijk voor gezorgd dat de alimentatie is aangepast naar een realistisch bedrag.”

Richard

“Wilma weet op juiste wijze te balanceren tussen gevoelens en zakelijkheid met begrip en invoelend vermogen en waar nodig geeft zij grenzen aan in het proces. Plezierige ondersteuning voor ons beiden in een minder plezierige tijd.”
Anton

 

“Wilma is een rots in de branding geweest tijdens mijn scheiding. Invoelend en professioneel. Ze heeft mij deskundig door een zware tijd geloosd en ik ben haar daar nog steeds dankbaar voor.”

Tineke

“De samenwerking is gebaseerd op wederzijds respect en heldere afspraken, die altijd worden nagekomen. Wilma Kouters zet zich volledig in om – bij voorkeur in goed overleg – voor haar cliënten het beste resultaat te bereiken.”

Rob de Bruijn

Register valuator in Gorinchem, Aprecio-Advies

“Wilma is een prettige en professionele gesprekspartner. Ze werkt doelgericht, wil graag overeenstemming bereiken. Ze combineert een gedegen kennis van de wet en jurisprudentie met het zoeken naar praktische oplossingen. Ik werk graag met haar samen”.

Annemarie Vermeer

Financieel planner en scheidingsbegeleider in Barendrecht, Richting Evenwicht