MEDIATION

De keuze om uit elkaar te gaan is niet makkelijk. Emoties kunnen hoog oplopen en conflicten zijn vaak onvermijdelijk. Met als gevolg dat praten met elkaar en  luisteren naar elkaar niet eenvoudig is. Wil je samen met je partner afspraken maken over de gevolgen van het uit elkaar gaan, dan kan dit door mediation. Ook als je het niet op alle punten eens bent.

Vanuit jullie wensen en belangen zoeken wij samen naar een passende regeling voor beiden. Zijn er kinderen, dan heb je als ouders een gemeenschappelijk belang, namelijk de kinderen en een werkbare ouderrelatie na de scheiding. In het mediationtraject behartig ik de belangen van beide partners.

Ik zorg dat jullie ieder recht van spreken hebben in de bemiddeling, letterlijk en figuurlijk. Voordelen zijn dat de communicatie rechtstreeks verloopt en dit proces doorgaans korter en goedkoper is. De gemaakte afspraken houden veelal langer stand, omdat creatieve oplossingen en maatwerk worden geleverd.

Je krijgt daarnaast inzicht in elkaars gedrag en emotionele beleving. Je relatie wordt respectvol afgesloten met een opening naar een nieuwe start, houvast en toekomstperspectief.

Omdat ik advocaat ben regel ik ook de procedurele afwikkeling van de scheiding. Alles wordt dus geregeld via mij als vertrouwd specialist.

ADVOCAAT

Is er geen basis om samen om de tafel te komen of wil je dat je eigen belangen behartigd worden, dan kan ik je als jouw advocaat helpen. Ik ben er dan alleen voor jou en samen bekijken we wat voor jou nodig is. Mogelijk komen we er uit met de advocaat van jouw ex-partner. Dat kan in overleg of er is een beslissing van de rechter voor de korte of langere termijn nodig.

Als zeer ervaren echtscheidingsadvocaat zet ik met jou de mogelijkheden en kansen op een rij, om vervolgens het proces van overleg of procederen in te gaan. Ik betrek je bij de aanpak en coach jou in dit traject. Mijn jarenlange ervaring en specialisatie in het familierecht werken in jouw voordeel. Een integrale aanpak dus, juridisch, financieel en emotioneel.

COACHING

Kom je niet verder op een bepaald gebied in jouw leven? Heb je het gevoel te worden geblokkeerd? Of uit balans te zijn? Wil jij persoonlijk groeien en stappen zetten?

Als coach help ik je inzicht te krijgen in wat jou belemmert of in het bereiken van jouw doel. Ik help je bewust te worden van vaak onbewuste overtuigingen en gedachtenpatronen. Dit kan te maken hebben met een scheiding, maar het kan er ook helemaal los van staan. In de coaching gaan we samen op zoek naar jouw kwaliteiten en wat goed voor jou is, in je persoonlijke en/of professionele leven. Vanuit eigen kracht, met meer plezier.

SECOND OPINION

In een mediaton traject, of als je door een advocaat/adviseur wordt bijgestaan, kan de behoefte aan een second opinion bestaan. Bijvoorbeeld als je twijfelt aan berekeningen, of wanneer een concept voorstel of convenant op tafel ligt, waarvan je je afvraagt of het juist en volledig is.

Ik kijk dan met je mee. Met tips, helderheid over jouw juridische positie en een stukje coaching help ik je verder op weg.

SCHIP-BEHANDELAAR

Als SCHIP-behandelaar help ik mensen die uit elkaar gaan hun relatie op een zorgvuldige manier samen af te hechten. Als mensen uit elkaar gaan, kunnen zij elkaar emotioneel niet meer steunen. Het verwerkings- en rouwproces wordt doorgaans individueel beleefd. Dat gaat gepaard met vele, soms sterk wisselende emoties en gevoelens: verdriet en verlies, schuld en schaamte, boosheid en bitterheid, alles komt voorbij.

Conflicten tussen ex-partners hebben negatieve effecten op de kinderen en het welzijn en geluk van de ex-partners zelf. Aan de conflicten liggen veelal verliezen en kwetsuren ten grondslag die tijdens de relatie of gedurende de scheiding zijn opgelopen. Dan is het moeilijk om met elkaar in gesprek te gaan of blijven en als ouders opnieuw een werkbare verbinding te maken.

Met de SCHIP-aanpak help ik jullie daarbij. Het is een post relationeel traject in vijf fasen die de ex-partners samen doorlopen, te weten:
1. Samenkomen
2. Conflict- en verliesverheldering
3. Helpend horen
4. Integratie
5. Partners

Het doel van het doorlopen van de fases is om een basis te scheppen om als partners in ouderschap verder te kunnen. Daarbij is er aandacht voor niet alleen het conflict, maar juist ook voor het verlies dat jullie beiden doormaken. De SCHIP-aanpak helpt om de scheiding te verwerken en afscheid van de liefdesrelatie te nemen, om samen de relatie volwassen en liefdevol af te sluiten. Dat biedt ruimte om als ouders met elkaar verder te gaan en vergroot bovendien de kans op een gelukkiger toekomst voor jullie beiden. Ook als er geen kinderen zijn.

Kijk voor meer achtergrondinformatie op de website www.schipaanpak.com